aecr2020plus

Členská iniciativa pro vnitřní změnu svazu Aeroklub České republiky z.s.

 
 

Výsledky korespondenční VIII. Valné hromady AeČR, hlasování, zvolené orgány

Hlasování o schválení účetní závěrky 2019

 - Kluby rozhodly, že jsou PROTI PŘIJETÍ USNESENÍ, že Valná hromada bere zprávu na vědomí.

 

Hlasování o návrhu rozpočtu 2020

 - Kluby rozhodly, že jsou PROTI PŘIJETÍ USNESENÍ, že Valná hromada rozpočet schvaluje.

 

Zvolené orgány

Prezident AeČR

- Vlastimil Dvořák (MAS Roudnice)

 

KRK

1. Martin Holík (AK Letňany)

2. Tomáš Krčka (AK Zbraslavice)

3. Přemysl Vávra (LAC)

4. Robert Vokáč (AK Skuteč)

5. Lubomír Motl (AK Kyjov)

 

KKPL

1. Daniel Brichta (GAC)

2. Karel Horáček (AK Vrchlabí)

3. Lukáš Ježek (AK Jičín)

4. Vladimír Lancdorf (AK Panenský Týnec)

5. Martin Mezera (AK Zbraslavice)

6. Petr Mysík (AK Karlovy Vary)

7. Václav Pecka (AK Most)

8. Vladimír Příhoda (AK Kralupy nad Vltavou)

9. Václav Sehnal (AK Kolín)

 

OSK Bezmotorové létání

1. Ivan Harašta (AK Toužim)

2. Martin Chovan (AK Zbraslavice)

3. Tomáš Rendla (AK Zbraslavice)

4. Tomáš Suchánek (GAC)

5. Tomáš Talanda (AK Křižanov)

 

OSK Parašutismus

1. Jan Bečka (AK Plzeň Bory)

2. Luděk Dopirák (AK Hořovice)

3. Jan Klapka (Base PK Praha)

4. Pavel Mlýnek (AK frýdlant nad Ostravicí)

5. Martina Vaváčková (Base PK Praha)

 

OSK Akrobacie

1. Miroslav Červenka (AK Most)

2. Jiří Duras (LK KV)

3. Miloš Ramert (GAC)

4. Jan Rolinek (LAC)

5. Roman Šlapáček (AK Plasy)

 

OSK Všeobecné letectví

1. Miloš Fiala (LC ČR)

2. Jan Havlík (AK Turnov)

3. Martin Hřivna (AK Kladno)

4. Jiří Jakeš (AK Jičín)

5. Petr Soukup (GAC)

Faktický rozbor tvrzení Vladimíra Machuly předložený 03.10.2020 klubům jako jeho kandidaturu na funkci Prezidenta
Výsledky setkání klubů na letišti Zbraslavice dne 03.10.2020 a jejich společný postoj ve věci VIII. Valné hromady AeČR
Zrušení prezenční formy Valné hromady 03.10.2020, fakta, souvislosti, důsledky, komentáře
Znepokojivá zpráva Kontrolní a revizní komise AeČR přináší podezření vyvádění financí AeČR ve prospěch Vladimíra Machuly
Od 07.04.2020 se povoluje sportovní létání, které je tak vyňato z restriktivních opatření Vlády
Návrh provádění provozu letadel GA a SLZ a činností směřujících k udržení provozuschopnosti
Návrh změny programu VIII. Valné hromady
AeČR není naše hlava, je to pět prstů naší ruky - NÁVRH ZÁKLADNÍCH ZMĚN A OPATŘENÍ
Vyjádření k dopisu Prezidenta AeČR, který zaslal 28.02. do členských organizací. Rozbor a důležité opatření iniciativy
Vyzýváme všechny Členy k uvážené kandidatuře do volených funkcí našeho Svazu!
Faktický rozbor tvrzení Vladimíra Machuly předloženém 03.10.2020 klubům jako jeho kandidaturu na funkci Prezidenta
Rezignace na princip společné kandidátky iniciativy aecr2020plus. Důvodová zpráva.

Důvod rezignace na společnou kandidátku

- Prezident AeČR Vladimír Machula zaslal 28.02. dopis, který nás nutí opustit myšlenku společné kandidátky iniciativy aecr2020plus a to z důvodu vyvrácení Vladimírem Machulou vyřčené spekulace.

 

Krátký rozbor

- Vladimír Machula spekuluje, že se několik lidí sdružených okolo podnikatelů ve Vrchlabí bude snažit o ovládnutí AeČR pomocí dosazení svých kandidátů iniciativou aecr2020plus.

- Tato Machulova spekulace vytváří tzv. slaměného panáka a v té podstatě ji není množné vyvrátit. Nelze vyvrátit něco, co se nestalo, stejně jako nelze podrobit průzkumu skupinu, která neexistuje.

- Již prostá úvaha napovídá, že pokud iniciativa otevřeně vyzývá základnu 6 300 členů k připojení se k myšlenkám iniciativy a navržení vlastních kandidátů, jde o spekulaci dosti nesmyslnou.

Iniciativa se angažovala v přímém oslovení zajímavých a kvalifikovaných odborníků z celé ČR, kteří by jinak o práci pro členy spolku v současné podobě AeČR vůbec neuvažovali. Ti musejí získat důvěru ve svých členských organizacích, které je budou nominovat.

- Už z principu demokratické volby, kdy se volí každý jednotlivý kandidát a nikoliv skupiny, je evidentní, že v první řadě kandiduje každý sám za sebe a musí získat důvěru a dostatek hlasů na Valné hromadě


- S odkazem na rozbor v bloku "Vyjádření k dopisu Prezidenta AeČR, který zaslal 28.02. do členských organizací" tedy sama iniciativa rezignuje na myšlenku prezentace společné kandidátky. Chceme tím demonstrovat, že veškeré spekulace Vladimíra Machuly jsou od základu chybné.

Odpovědi na Vámi položené otázky

V mém klubu došlo k situaci, kdy bude vedení klubu volit v rozporu s názorem 90% členů. Pohádali jsme se do krve, ale na konferenci pojede předseda. Jak můžu svůj hlas přesunout mimo můj klub? Co konkrétně mám udělat, aby předseda mého klubu nevolil proti mému vlastnímu přání?

- Podle našich informací je tato situace dosti běžná. Stanovy AeČR nepočítají s řešením takového rozporu, i když jde o zcela logický požadavek, nyní za vašich 500Kč někdo volí proti vám a v nesouladu s vámi. Lze si snadno představit, že když bude mít člen takto jasně vyhraněný názor v opozici s postojem svého klubu, měl by mít možnost svůj hlas uplatnit jinou cestou. Například formou substitučního hlasu.

- Pokusíme se prozkoumat, jak je to vzhledem k zákonu č. 89/2012 Sb (NOZ). Je to ale spíše tak, že co si v našem vlastním Svazu spolků AeČR uděláme, to máme.

Je zjevné, že pokud se prokáží obvinění pana Machuly za pravdivá, musí se v AeČR nějaký dramatický řez odehrát. Proč se ale nepřihlašují i jiní členové iniciativy a kolik klubů se k tomu vlastně hlásí? Dopis Martina Mezery je výmluvný, co ale dělali všichni včetně KRK čtyři roky a jak se k odpovědnosti za své činy i reálné nekonání hlásí?
Lze vnímat slova starosty Vrchlabí “Což může být pro všechny členy sdružené v AeČR problémem pokud budu své zkušenosti s působením AeČR v LŠV přednášet na plénu senátu nebo při jednání s Národní sportovní agenturou” jako výhružku, že pokud nezvítězí iniciativa aecr2020plus tak bude lobovat proti zájmům VŠECH ČLENŮ AeČR? Tedy, že jsou nyní členové AeČR jako rukojmí odpovídající za činy jednotlivce, případně podpořené mlčící skupinou stávajícího Výboru AeČR?
Může iniciativa aecr2020plus, která je dle prozatím známých informací zastupována pouze Karlem Horáčkem prohlásit, že nemá s letištěm Vrchlabí žádný komerční záměr vedoucí k jeho postupné likvidaci? A jaký je tedy konkrétní vztah aecr2020plus s minoritními akcionáři?
Jaký smysl v tuto chvíli pro mě má AeČR jako takový. V současné době platím příspěvky a nic z toho nemám.
Nebojíte se, že vás dotčení lidé zažalují za zde uvedená obvinění?
Je tady spousta drbů, něco je i pravda. Máme KRK a ta nic neříká. Tak proč věřit vám, proč věci rozrýpávat a neřešit v klidu?
Proč jste s touto politikou nepřišli dříve, když vám to tak vadilo? Nechápu, co přinese iniciativa aecr2020plus obyčejným aeroklubákům? Nezpůsobíte spíše jejich znechucení?
Souhlasím, jak mohu pomoci?
Načasování zveřejnění před Valnou hromadou je účelové a nelíbí se mi!
Podle sdělení prezidenta AeČR kterého jsem byl osobně svědkem došlo k převzetí LŠV náhradní Valnou hromadou, kde Machula nebyl. Tedy stejně, jako to udělal Horáček v AK Vrchlabí. Je to tedy zcela jasné jaké metody se užívají, jak vám máme věřit?
Je nutná anonymita členů této iniciativy?

Please publish modules in offcanvas position.