Image

aecr2020plus

Členská iniciativa pro vnitřní změnu svazu Aeroklub České republiky z.s.

 

Rychlé info

13.10. Korespondenční VIII. Valná hromada AeČR proběhla podle našich informací s výsledkem, který postavil do čela AeČR staronového Prezidenta Vlastimila Dvořáka. Spolu s ním byli většinově zvoleni společně navržení kandidáti i do KKPL a OSK. Ke dnešnímu dni Vladimír Machula, ani nikdo z Výboru nereagoval na požadavek nově zvolených zástupců Členských organizací k předání vedení AeČR. Prezident AeČR Vlastimil Dvořák zaslal 12.10.2020 žádost, která zůstala bez odpovědi. Do chvíle získání přístupu k oficiálním informačním kanálům AeČR bude informačním kanálem nového vedení AeČR tento web. Zápis sčítací komise je zde.

08.10 Zítra má dojít k vyhlášení výsledků voleb do orgánů AeČR. Výslovnou podporu kandidátům zveřejněným na těchto stránkách vyjádřilo a nám potvrdilo 52 klubů se silou 2834 hlasů. V AeČR tedy dojde k zásadním personálním změnám. Avšak! Stále panují vážné pochybnosti o zajištění regulérnosti voleb. Machula rozeslal zprávu, že došlé poštovní zásilky a datové zprávy budou předloženy notáři. Nijak ale nerozvádí, jak je zajištěno zamezení manipulace s hlasy, nežli se tyto k notáři dostanou.

05.10. Zpracovali jsme první část reakce na představení kandidatury na funkci Prezidenta AeČR, kde Vladimír Machula přináší obvyklá, a tím pádem i nestravitelná tvrzení. V naší reakci je zajímavý zejména podklad Policie ČR, která defacto označuje Machulu za lháře a podvodníka.

04.10. Přinášíme výstupy setkání klubů na letišti Zbraslavice, které se konalo 03.10.2020. Výsledky jednání vyústily ve společný postup klubů ve věci VIII. Vlané hromady AeČR a my je popisujeme zde. Je třeba nyní zmínit fakt, že k 18. hodině dnešního dne se k výsledkům setkání připojilo 52 klubů.

03.10 Vladimír Machula rozeslal do klubů představení své kandidatury na funkci Prezidenta AeČR. Je zbytečné se nyní zabývat otázkou, zda může být způsob korespondenční volby do orgánů AeČR vůbec platný. Také za tím účelem se za dvě hodiny bude konat setkání klubů na letišti Zbraslavice. Každopádně lze ale klubům doporučit, aby vyčkaly se zasíláním svých hlasů nejméně do pondělí 05.10.2020. Důvodem je mimo zmíněných procedurálních otázek také to, že zde v neděli předložíme dokumenty nepochybně prokazující lživost Machulova textu, který dnes rozeslal. Důkazními prostředky budou také materiály získané od Policie ČR. Dovětkem ke dnešní zprávě si lze postesknout otázkou. Kdo má jako soukromá osoba možnost šířit oficiálním komunikačním kanálem AeČR své názory, postoje a tužby? A proč není tato výhoda poskytnuta všem?

02.10. Výzva všem, koho nenechává kritická situace AeČR v klidu. AK Zbraslavice pořádá tuto sobotu 03.10.2020 od 12.00hod setkání, které je reakcí na zrušenou prezenční formu VIII. Valné hromady AeČR. Setkání je přístupné všem členům AeČR a klade si za cíl najít východisko ze současné kritické situace AeČR, kterou popisujeme zde. Velmi dobře nutnost setkání zdůvodňuje Vlasta Dvořák svým otevřeným dopisem zde.

01.10. Prezenční forma Valné hromady AeČR dne 03.10.2020 byla opět zrušena s odkazem na zánik možnosti, sejít se v plánovaném prostoru. Ohromná "koronavirová smůla" se AeČRu, lepí na paty! ...Skoro by si člověk pomyslel. My vám ale přinášíme pohled, který nabízí sondu do skutečných úmyslů a praktik, kterými se totiž zřejmě nyní chce Vladimír Machula "samozvolit". Jde očekávat, že toto si kluby již líbit nenechají, ve hře totiž není nic menšího, nežli likvidace AeČR, nebo jeho správa soudem dosazenou osobou. Podrobnější informace jsou sekci AKTIVITA.

21.05. Obdrželi jsme obsahově znepokojující zprávu, kterou se stal zápis Kontrolní a revizní komise (KRK) AeČR ze dne 26.02.2020. Zpráva obsahovala také komentář předsedy KRK, kde výslovně žádá Výkonný výbor o doplnění této zprávy k materiálům VIII. Valné hromady AeČR zaslaným Členům. To se ale do dnešního dne nestalo. 25.05.2020 bude mít Výkonný výbor zasedání a nějakým způsobem se zřejmě pokusí o vysvětlení. My jsme ale k věci připravili nedlouhý rozbor, se kterým se můžete seznámit v sekci AKTIVITA.

PS: Zajímavé by toto zasedání Výkonného výboru mělo být také ve věci AK Roudnice. Ten se zatím neúspěšně domáhá slyšení ve věci Policií ČR již dávno uzavřené kauzy vyfabulovaných obvinění současného Prezidenta AeČR, která jsou již nepochybným způsobem vyvrácena.

07.04. Rozhodnutí Ministerstva dopravy Odboru civilního letectví, ve věci vymezení podmínek za kterých lze provádět lety v rámci provozování letadel a SLZ dorazilo podle očekávání. Seznámit se s jeho zněním můžete zde.

06.04. V rámci Mimořádného opatření Vlády č. 395, příloha 2, ze 6. dubna 2020, které upřesňuje činnosti k ochraně obyvatelstva před vnikem a šířením onemocnění COVID-19, se od 07.04.2020 povoluje také sportovní letectví. Podrobnější informace, které objasňují způsob zařazení sportovního letectví mezi sporty, které mají vyjímku najdete v sekci Aktivita.

03.04. V sekci Aktivita (bývalá 14.03.2020) je zveřejněn náš návrh opatření obecné povahy, pod kterým by obor GA mohl zahájit činnost. Návrh jsme podali prostřednictvím Národní sportovní agentury po předchozím kladném vyjádření Ministerstva dopravy. Návrh bude projednáván na nově se utvářející odborné pracovní skupině Dopady v rámci stálé pracovní skupiny Ústředního krizového štábu v nejbližších dnech. 

13.03. Vzhledem ke zrušení termínu 14.03. pro konání VIII. Valné hromady, bude dostatek času ke změně programu tak, aby program lépe reflektoval nastalou situaci v AeČR. Námi definovaný návrh změn programu zasíláme Výboru.

11.3. V sekci 14.03.2020 je zveřejněn návrh na změnu Programu VIII. Valné hromady. Změnu jsme navrhli s ohledem na fakt, že se většina klubů vyjádřila ve smyslu podpory nějaké formy změny v AeČR.

9.3. V sekci 14.03.2020 jsou nové odpovědi na vámi položené otázky. Některé z nich byly velmi případné a tedy i zajímavé...

8.3. Zveřejnili jsme NÁVRH ZÁKLADNÍCH ZMĚN A OPATŘENÍ, které povedou k vnitřní změně AeČR, což je hlavní ambice iniciativy aecr2020plus. Připomínky nadále posílejte na info@aecr2020plus.cz.

7.3. Členové AeČR nám od počátku tohoto týdne přinášejí zprávy o tom, že se komunitou parašutistů šíří klíčové svědectví, jednoznačně podporující spekulaci Prezidenta AeČR v kauze LŠV. Jako svědek byl výslovně označen jeden ze členů AeČR. Obeslali jsme tedy tohoto člena AeČR otázkou ve věci a prakticky obratem obdrželi jeho dosti jasnou odpověď.

6.3. V podezření z nepravdivých informací ve zprávě Prezidenta AeČR v záležitosti AK Roudnice n. L., jsme v zájmu získání objektivního přehledu požádali členy Výboru AeČR o vyjádření ve věci. Pokud Výbor, nebo jeho členové odpoví, budeme o tom informovat.

5.3. Viceprezident AeČR Martin Mezera zaslal iniciativě aecr2020plus otevřený dopis a požádal o jeho zveřejnění. Zde jednak věcně hodnotí předložený rozpočet 2020 a také konstatuje, že mu není znám jeho autor. Zarážející je zde uvedené tvrzení, že rozpočet nebyl projednán Výborem AeČR

4.3. V podezření z nepravdivých informací ve zprávě Prezidenta AeČR, jsme 3.3. písemně požádali o vyjádření Jana Sobotku, starostu Vrchlabí a senátora PČR za obvod Trutnov, který je ve věci kompetentní autoritou. Jan Sobotka nám dnes odpověděl ve třech bodech i s dovětkem pohledu senátora Parlamentu České republiky na kauzu LŠV.

3.3. Hlavní stránka byla z důvodu přehlednosti přeformátována. Vstup pro pokládání otázek iniciativě aecr2020plus se nyní nachází na spodní liště stránek.

2.3. V sekci 14.03.2020 jsou nové odpovědi na vámi položené otázky. 

2.3. K nadcházející Valné hromadě AeČR zveřejnil dnes Prezident AeČR svou zprávu (je mezi podklady k VH) se značnou hustotou argumentačních klamů a množstvím tvrzení, která jsou v příkrém rozporu se zde předloženými listinnými důkazy. Abychom byli upřímní, v několika bodech zprávy můžeme s Vladimírem Machulou souhlasit, například: "Na rovinu přiznávám, že jsem neměl představu o rozsahu úpadku AeČR až do relativně nedávné doby"Vyjádření dotčených osob spolu s důkazními listinami připravujeme.

01.03. Sdělujeme, že jsme rezignovali na utvoření společné kandidátky iniciativy. Doufáme ale, že dosud přihlášení kandidáti svou vůli změnit Svaz projeví samostatně. Podrobnosti včetně vyjádření k dopisu Prezidenta AeČR, naleznete v sekci bloku 14.03.2020 a to včetně důvodové zprávy.

01.03. Je zřejmé, že v souvislosti s medializací TO na Prezidenta AeČR, může stránky iniciativy navštívit i veřejnost. Rezignovali jsme proto na satirický charakter sekce 2016 a ponechali pouze faktické informace. Stejně tak jsme upravili některé texty tak, aby byly při zachování průkaznosti více formální, nežli to dovoloval dosavadní vysloveně klubový charakter stránek.

29.02. Dnes byla na Českém rozhlasu odvysílána zpráva referující o podání trestního oznámení na Prezidenta AeČR Vladimíra Machulu. Stejné zprávy přinesly také regionální deníky. Iniciativa aecr2020plus se k věci nijak nevyjádřila.

29.02. Prezident AeČR zaslal 28.02. do členských organizací dopis, o jehož obsahu jsme informovali představenstvo LŠV. Reakce předsedy a místopředsedy představenstva LŠV přišla dnes ráno, je sestavena jako otevřený dopis všem členům AeČR.

26.02. V sekci 14.03.2020 jsou nové odpovědi na otázky členů AeČR.

24.02. Do data 01.03.2020 shomažďuje Iniciativa návrhy Členů na kandidáty do volených orgánů AeČR a také návrhy k dokončení volebního programu.

24.02. Tyto stránky byly zveřejněny na internetu.

 

 


Please publish modules in offcanvas position.